רופאים

ד''ר מיקי גידון

ד"ר סופיה קורדליוק

ד"ר יובל סופרו

ד''ר רמי שוקרון

גב' ריקי דהן כהן

ד"ר עמית עזריאל

דר' אורי יואל

ד"ר אורי רוביו